Våra Hästar

Här på gården finns ett 10-tal hästar, mestadels islänningar men några andra raser finns också som Paso Peruano och så småningom kommer även Aegidienbergern till oss!

Alla våra hästar rids och tränas kontinuerligt med en allsidig träning för att hålla sig i form och för att bevara sina gångarter och lyhördhet. Några av hästarna får även följa med ut på tävlingsbanorna.

10920925_968769979841298_6401797035427280903_n