Våra Hästar

Här på gården finns ett 10-tal hästar, mestadels islänningar men även en paso Peruano och Aegidienberger!

Alla våra hästar rids och tränas kontinuerligt med en allsidig träning för att hålla sig i form och för att bevara sina gångarter och lyhördhet. Några av hästarna får även följa med ut på tävlingsbanorna.

10920925_968769979841298_6401797035427280903_n