Paso Peruano

O N C E   A   P A S O   –   A L W A Y S   A   P A S O 

SE VIDEO

Den peruanska pasohästen är en hästras från Peru som härstammar från de spanska hästar som de spanska conquistadorerna förde med sig till Amerika under 1500- och 1600-talen och har bibehållits ren utan inblandning från andra raser sedan dess. Hästarna är vackra och ädla och har en extra gångart kallad Paso Ilano som är en töltliknande mjuk gångart. Hästen är liten med kraftfull, är till temperamentet lättriden och mycket tjänstvillig. Utan ryttare är hästen lugn men har med ryttare förmåga att föra sig vackert och ”paradera”.

Trots att den peruanska pason har funnits sedan 1600-talet så skedde den första importen inte förrän under 1970-talet. Den peruanska pason har under de senaste 30 åren växt i popularitet i USA och på andra håll. År 2003 beräknades antalet peruanska paso i världen uppgå till 25 000, vilka används för hästshower, parader, nöje, fältridning och uthållighetsritt. I USA uppgår antalet peruanska pasohästar till omkring 12 000 exemplar (1997).

Den peruanska pason är en vacker och ädel häst med mycket styrka och kraft. Luftiga rörelser och bekväma att rida är något av de egenskaper som de peruanska uppfödarna eftersöker. Hästarna ska ha en stolt hållning och något som i Peru kallas för ”termino”, en utåtgående frambensrörelse som mest kan liknas vid armtagen när man simmar i crawl. En annan eftertraktad egenskap hos hästarna kallas ”brio” som betyder att hästen är samarbetsvillig, lyhörd och elegant. Hästar med ”brio” värderas högt i Sydamerika och även i USA.

Den peruansk pason har fyra naturligt nedärvda fyrtakts gångarter: vanlig gång, paso llano, sobreandando, och huachano. Gångarterna är alla laterala i stället för diagonala, vilket ger en jämn gång som räknas som en av världens mjukaste gångarter och de peruanska hästarnas ryggar är i stort sett helt stilla under gången.

Hästen går oftast oskodd och med kort verkade hovar då hovarna är extremt starka och tåliga. I Peru rids hästarna in med största försiktighet och då man eftersträvar en mjuk mun är man noggrann med de bett som används på hästarna. De peruanska pasohästarna kräver lugna ryttare som har varsam hand. De peruanska pasohästarna kan vara väldigt känsliga, men de är samarbetsvilliga och har stor framåtanda.


Grandoro SCL

RIP. -2017

Paso Peruano hingst
Brun, född 2015.

e: PRH Gaucho EK
u: Bella Chica SCL

10341511_10204666003638632_3369783997048052133_n