TREC

TREC är en internationellt använd förkortning av det franska namnet ”Technique de Randonnee Equestre de Competition” vilket betyder ungefär ”Tävling i uteritt.”

Sporten började utvecklas för drygt 30 år sedan i Frankrike som ett test på de professionella guidernas arbete i hästturistnäringen, och utvecklades senare till en tävlingsform för allmänheten. Sporten är idag etablerad i stora delar av världen. I Sverige är sporten fortfarande i sin linda.

Svårigheterna som man ställs inför i denna tävling är sådana som man kan stöta på i sin dagliga ridning i naturen. Syftet är i första hand att visa att häst och ryttare är väl samspelta och klarar av de hinder som man kan stöta på i sitt dagliga ridande. Det kan också vara moment i tävlingen där ett gott ledarskap premieras och där det är viktigt att häst och ryttare samarbetar väl för att klara av uppgiften man ställs inför under tävlingens gång. Det finns inga specialregler för islandshästar utan man tävlar tillsammans med andra hästraser. Orienteringsridning ska främja harmonin mellan ryttare och häst, så att ridning ute i naturen blir en riktig upplevelse. Till detta hör att man blir en äkta vän med sin sportkamrat hästen

Tävlingsformen passar hästar, hästraser och ryttare på alla nivåer. Gångartskapaciteten och ryttarens erfarenhet spelar mindre roll än samspelet mellan häst och ryttare. Viss grundkondition hos både häst och ryttare underlättar.

66172_3773463263753_794502955_n

 

En TREC-tävling består alltid av tre delar,

· POR – orientering på idealtid efter karta,
· MA – gångartstest
· PTV – hinderteknikbana

Utformningen på banor och hinder kan variera, men det finns vissa grundläggande moment som alltid skall ingå. Poängsumman från alla grenarna avgör vem som vinner.

Orientering på idealtid efter karta

Banans längd kan variera mellan ca 1 mil och upp till 4 mil på högre Nivå. Det är inte det snabbaste ekipaget som vinner, utan det som rider närmast den utsatta idealtiden och har prickat in alla kontroller rätt. Veterinärkontroller kan i högre klasser förekomma utefter banans sträckning och deltagarna får ej veta vart. Är hästen i dålig kondition kan den uteslutas.

Gångartstest

Inom en bana med ungefär två meters bredd och 100-150 meters längd skall hästen visa prov på mycket långsam galopp och mycket snabb skritt. Även här finns tider som inte får över- eller underskridas för att provet skall godkännas.

Hinderteknikbana

Banans längd varierar mellan 2,5- 5km Längd. Naturnära hinder skall klaras av som t ex att rida över diken, i brant uppförs eller nerförsbackar, att öppna och stänga grindar från hästryggen, rida över broar och genom vatten eller hoppa över nån trädstam. Kort sagt sådana svårigheter som en ryttare kan möta under en ridtur. Lydighetsmoment som att ryttaren sitter av och hästen skall stå stilla utan ryttarens fysiska påverkan en utsatt tid kan också ingå. Banan skall klaras av under maxtidsgränsen.

10308262_10202109129158368_5176781788803926187_n

 

Lämna ett svar